Historie a současnost MŠ

Z historie mateřské školy

Mateřská škola v ulici Hasova byla poprvé otevřena 1. 9. 1983. V roce 1995 se stala součástí Modřanské základní školy s rozšířenou výukou jazyků později přejmenované na Základní školu a mateřskou školu ANGEL v Praze 12. Její vnitřní propojenost se základní školnou je vyjádřená rovněž v názvu mateřské školy - Angelka.

Mateřská škola je od roku 1995 zařazena do programu Začít spolu, který má zajištěnou přímou návaznost výuky v základní škole.

Spolupráce s dalšími subjekty

Mateřská škola úzce spolupracuje s poradenským týmem základní školy, s pedagogicko-psychologickou a logopedickou poradnou, MČ Praha 12 či Kulturním centrem „12“.

Spolupráce s rodinou

Zvláštní péče je věnována spolupráci s rodinou. MŠ je otevřená všem rodičům, vítá jejich zájem o dění ve škole a umožňuje jim podílet se na činnosti mateřské školy jakoukoli formou. Rodiče se již řadu let významnou měrou podílí na plánování a realizaci akcí MŠ, z nichž mnohé se staly již tradičními.

Třídy

Mateřská škola má čtyři třídy, každá třída má kapacitu pro 28 dětí.

Berušky a Motýlci jsou třídami s bilingvním programem – výuka je dvojjazyčná (tři dopolene v týdnu je vedena v anglickém jazyce).

Včeličky je třída heterogenně uspořádaná pro děti ve věku 3 - 5 let, což přináší dětem vzájemné obohacování zejména v oblasti sociálních vztahů.

Školička je třída pro předškolní děti a pro děti s odkladem školní docházky zaměřená na jejich přípravu pro snadný a plynulý přechod na základní školu. Děti z této třídy se postupně seznamují s prostředím základní školy - docházejí na obědy do školní jídelny, navštěvují 1. třídy.

Publikována: 17.4.2015

Naposled upravena: 10.5.2015

Vytvořil(a): Zdeňka Švecová

  Kalendář

Středa 23.8.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 24.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 25.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 26.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 27.8.

Hlavní prázdniny

Pondělí 28.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 29.8.

Hlavní prázdniny