11. schůzka stravovací komise

Výsledky ochutnávek - Budeme usilova o stříbrný certifikát Skutečně zdravé školy - Nový modus operandi stravovací komise - Poťouchlá sváča funguje dobře

VÝSLEDKY OCHUTNÁVEK V BŘEZNU A KVĚTNU

– Děti i rodiče se již několikrát pozastavovali nad vývarem v polévce - zdál se jim něčím dochucený/příliš slaný. Jídelna vysvětlila, že jde pouze o silný vývar z hovězího masa, které se vaří k jinému jídlu ten den (např. rajské omáčce). Vývar ve školní jídelně nelze schovávat/zamrazit, proto se buď použije takto silný, nebo je nutné jej část vylít. Jelikož si síly vývaru všimli rodiče i děti, upozorní vedoucí šk. kuchyně paní kuchařky, aby příště vývar přeci jen trochu naředily.

– Chtěli bychom apelovat na rodiče, aby zejména zeleninové talíře objednávali po dohodě s dětmi. Rodiče účastnící se ochutnávky opakovaně sledují, jak nešťastné a hladové jsou děti, jimž rodiče objednali k obědu salát, ačkoli děti by si samy vybraly jiné jídlo. Často salát netknutý odnášejí a snědí pouze pečivo. Toto pozorování dlouhodobě potvrzují i zaměstnanci šk. jídelny.

– Dalším pozorováním je, že většina dětí nejí ryby upravené přírodním způsobem, pouze v troj- nebo jiném obalu. Šk. jídelna se snaží úpravy střídat a pomalu děti zvykat na zdravější variantu. Prosí tímto rodiče o spolupráci.

– Šk. jídelna informuje, že ve snaze omezit plýtvání jídlem začala dávat méně tradiční/oblíbená jídla (přírodní ryby, luštěniny aj.) jako volbu č. 2 (nikoli č. 1).

BUDEME SE UCHÁZET O STŘÍBRNÝ CERTIFIKÁT (jako jedna z prvních škol v republice) – na schůzce vedení školy 16.5.2017 se Skutečně zdravou školou (SZŠ) a vedením Městské části Praha 12 (MČ) bylo odsouhlaseno, že se naše škola bude ucházet o získání stříbrného certifikátu SZŠ. Vzhledem k dlouholeté pozornosti školy věnované zdravému stravování a životnímu stylu většinu požadavků již splňujeme a bude je třeba pouze doložit/zdokumentovat. Pro zajímavost, toto jsou hlavní požadavky, na jejichž splnění se nyní soustředíme:
S6 – využívání pouze šetrně ekologických mycích a čisticích prostředků ve školní jídelně – dle informací pí Korytářové se již děje
S12 nevyužívání ryb z Červeného seznamu Greenpeace – požádali jsem SZŠ o dodání seznamu včetně doporučení, které ryby (kde?) nakupovat
S14 založení kroužku vaření, S15 žáci by měli 1x ročně vařit pokrmy ze surovin, které sami vypěstovali na školní zahradě – vznesli jsme dotaz na SZŠ, jak to v podmínkách naší obrovské školy s nedostatkem místa v kuchyni zařídit.
Kontaktní osoby:
-- Za stravovací komisi Jana Jarešová (jana.jaresova@email.cz)
-- Za SZŠ Marie Svatošová nebo Karolina Kallmunzerová (Marie@skutecnezdravaskola.cz, karolina@skutecnezdravaskola.cz),
-- Za školu Jana Karlíková? (karlikova@zsangel.cz), Michal Lokaj? (lokaj @zsangel.cz)
Zápis z jednání SZŠ, vedení ZŠ a MŠ Angel a MČ dne 16.5. v příloze tohoto zápisu.

NOVÝ MODUS OPERANDI STRAVKOMISE– ve šk . roce 2017/18 bude stravovací komise fungovat takto:

– Stravkomise se bude scházet 4x ročně zhruba takto: září, začátek prosince, konec února, květen

– Vedení školy nebude na schůzky docházet, ale v případě potřeby je k dispozici na mobilu

– Ochutnávky budou 5x ročně, v září rozhodíme 5 dvouměsíčních intervalů mezi 5 členů komise, a ti budou zajišťovat ochutnávku jako doposud. Databázi zvaných na ochutnávky rozšíříme o seznam tř. důvěrníků, kteří budou pozvánky na ochutnávku přeposílat rodičům ve své třídě, plus rodiče v MŠ (rodicemsange@gmail.com). Tento mechanismus vysvětlíme důvěrníkům na jejich schůzce v září 2017.

ZAHRADNÍ SLAVNOST – v letošním roce se stravkomise na zahradní slavnosti nebude prezentovat

POŤOUCHLÁ SVÁČA FUNGUJE DOBŘE – občas drobné potíže při vydávání (fronta, nenahlášení absence vydávajícího), které se ale průběžně vylaďují. Od října 2017 bychom se chtěli opět pokusit zajistit dodávání svačin i na Mladenku.

DALŠÍ SCHŮZKA STRAVOVACÍ KOMISE PLÁNOVÁNA NA ČTVRTEK 7. ZÁŘÍ 2017, 18-19:30 V KOMUNITCE.

Za stravovací komisi

Barbora LeBlanc

Přiložené soubory:

Publikován: 28.6.2017

Vytvořil(a): Alice Škvárová

  Kalendář

Středa 23.8.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 24.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 25.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 26.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 27.8.

Hlavní prázdniny

Pondělí 28.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 29.8.

Hlavní prázdniny