Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 podalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 129 uchazečů, z toho:

 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy – 21 dětí

2. Dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního (do 31.8.2017)roku dosáhne čtvrtého roku věku – 16 dětí

3. Dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které dosáhne třetího roku věku do 31.8.2017, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší – 39 dětí

 

Kapacita školy umožňuje přijmout pouze 76 dětí, proto byly přijaty děti podle zákonného kritéria č.1,  podle kritéria č.2. a podle kritéria č. 3. Poslední přijaté dítě je narozeno 19.6.2014.

  • O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné "Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání", které bude součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí nebude zasíláno poštou, dokument lze vyzvednout osobně po dohodě mateřskou školou.
  • Zákonným zástupcům nepřijatých dětí  bude "Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání" zasláno v písemné podobě na uvedenou adresu.
Přiložené soubory:

Publikován: 30.5.2017

Naposled upraven: 31.5.2017

Vytvořil(a): Jana Karlíková

  Kalendář

Středa 23.8.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 24.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 25.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 26.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 27.8.

Hlavní prázdniny

Pondělí 28.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 29.8.

Hlavní prázdniny