Naše třídy

Mateřská škola má celkem 4 třídy:

  • Berušky
  • Motýlci
  • Včeličky
  • Školička

Berušky a Motýlci jsou třídami s bilingvním programem – výuka je dvojjazyčná. Tři dopoledne v týdnu je vedena v anglickém jazyce. Děti pracují ve čtyřech samostatných skupinách. V každé z těchto skupin působí český učitel s vynikající znalostí angličtiny a rodilý mluvčí.

Včeličky jsou třídou heterogenně uspořádanou pro děti ve věku od 3 do 5 let, což přináší dětem vzájemné obohacování v oblasti sociálních vztahů.

Školička je třída pro předškolní děti a pro děti s odkladem školní docházky zaměřená na jejich přípravu pro snadný a plynulý přechod na základní školu.

Publikována: 10.5.2015

Naposled upravena: 27.12.2016

Vytvořil(a): Zdeňka Švecová

  Kalendář

Pátek 30.6.

Konec 2. pololetí

Konec 2. pololetí školního roku 2016/2017

Sobota 1.7.

Hlavní prázdniny

Neděle 2.7.

Hlavní prázdniny

Pondělí 3.7.

Hlavní prázdniny