Naše třídy

Mateřská škola má celkem 4 třídy:

  • Berušky
  • Motýlci
  • Včeličky
  • Školička

Berušky a Motýlci jsou třídami s bilingvním programem – výuka je dvojjazyčná. Tři dopoledne v týdnu je vedena v anglickém jazyce. Děti pracují ve čtyřech samostatných skupinách. V každé z těchto skupin působí český učitel s vynikající znalostí angličtiny a rodilý mluvčí.

Včeličky jsou třídou heterogenně uspořádanou pro děti ve věku od 3 do 5 let, což přináší dětem vzájemné obohacování v oblasti sociálních vztahů.

Školička je třída pro předškolní děti a pro děti s odkladem školní docházky zaměřená na jejich přípravu pro snadný a plynulý přechod na základní školu.

Publikována: 10.5.2015

Naposled upravena: 27.12.2016

Vytvořil(a): Zdeňka Švecová

  Kalendář

Středa 23.8.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 24.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 25.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 26.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 27.8.

Hlavní prázdniny

Pondělí 28.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 29.8.

Hlavní prázdniny