Kdo jsme

Spolek Angel logoSpolek Angel je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů a přátel školy, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12 (dále jen ZŠ a MŠ ANGEL), kteří se zajímají o vzdělávání a výchovu žáků, práci a rozvoj základní a mateřské školy. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Naše cíle

  • Spolupráce se ZŠ a MŠ ANGEL, zejména podpora a rozvoj podmínek pro úspěšnou výuku.
  • Zprostředkovávat přenos informací mezi ZŠ a MŠ ANGEL a rodiči, vytvářet podmínky a možnosti pro rozvoj v poskytování všestranných informací pro potřeby dětí a mládeže.
  • Příprava a pořádání kulturních akcí a komunitních programů.
  • Spoluvytvářet nabídky volnočasových a vybraných aktivit pro děti a mládež.
  • Spolupráce se ZŠ a MŠ ANGEL při přípravě a organizaci vzdělávacích projektů a programů.
  • Výchova dětí a mládeže k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení.

Děkujeme všem rodičům, kteří se do dění ve škole už zapojili. O realizovaných projektech se více dozvíte v sekci Aktuality.

Výkonný výbor spolku

  • Alice Škvárová – předseda
  • Andrea Melzerová – místopředseda
  • Marie Mališková – hospodář

Členský příspěvek

Členský příspěvek na školní rok 2016/17 byl valnou hromadou odhlasován v minimální výši 700 Kč.

číslo účtu: 2701015466/2010, vedený u Fio banka, a.s.

Publikována: 19.4.2015

Naposled upravena: 2.8.2016

Vytvořil(a): Zdeňka Švecová

  Kalendář

Pátek 30.6.

Konec 2. pololetí

Konec 2. pololetí školního roku 2016/2017

Sobota 1.7.

Hlavní prázdniny

Neděle 2.7.

Hlavní prázdniny

Pondělí 3.7.

Hlavní prázdniny