Pro členy

Informace pro členy spolku

Spolek BOSMA ANGEL podporuje bilingvní vyučování v českém a anglickém jazyce ve dvou třídách mateřské školy ANGEL. Vyučování v mateřské i základní škole ANGEL je založen na principech vzdělávacího programu Začít spolu. V bilingvních třídách se v průběhu týdne střídají české a anglické dny, anglické dny vyučují kromě českých učitelek s perfektní znalostí angličtiny také rodilí mluvčí. 

Členství a členské příspěvky

Členem spolku může být právnická nebo fyzická osoba. Členství fyzické osoby ve spolku vzniká po splnění obou následujících předpokladů:

  • schválení písemné přihlášky výkonným výborem spolku,
  • přijetí dítěte, jehož je fyzická osoba rodič, do bilingvní třídy MŠ. 

Podrobnosti, vč. práv a povinností členů spolku, viz stanovy spolku

Členské příspěvky členů spolku jsou formou daru dvakrát ročně poskytnuty mateřské škole a využity na financování nákladů spojených s bilingvním programem. Výši příspěvků stanovuje hlasování členské schůze, která je každoročně svolávána na začátek školního roku, dobu konání rodičovských schůzek. Roční členské příspěvky se hradí ve dvou stejných splátkách, a to:

  • na období září až leden ke dni 30. září
  • na období únor až srpen ke dni 31. ledna

Členské příspěvky se hradí výhradně převodem na bankovní účet: transparentní účet vedený u FioBanky: 2800855532/2010

 

Publikována: 27.5.2015

Naposled upravena: 30.9.2016

Vytvořil(a): Alice Škvárová

  Kalendář

Středa 23.8.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 24.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 25.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 26.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 27.8.

Hlavní prázdniny

Pondělí 28.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 29.8.

Hlavní prázdniny