Darovací smlouvy

Darovací smlouvy za účelem podpory ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12

  • vyberte si typ darovací smlouvy, fyzická nebo právnická osoba
  • smlouvy vytiskněte 2x a vyplňte vaše iniciály a v čl. II bodu 1. vyplníte výši daru a v čl. II. bodu 2 je pak třeba vyplnit variabilní symbol dítěte
  • smlouvy podepište
  • smlouvy poté předejte vašemu třídnímu důvěrníkovi, který hromadně předá Spolku Angel, po kontrole plateb vrátíme potvrzené zpět
  • variabilní symbol získají žáci všech tříd v ZŠ i MŠ na třídních schůzkách nebo prostřednictvím vašeho tř. důvěrníka
  • pokud máte ve školce a škole více dětí je možné uhradit v jedné částce pod jedním variabilním symbolem, do poznámky uveďte jména dětí a třídy

 

Darovací smlouva za účelem podpory ZŠ a MŠ Angel - fyzická

Darovací smlouva za účelem podpory ZŠ a MŠ Angel - právnická

 

Darovací smlouvy za účelem financování asistenta ve 3. ročníku

  • vyberte si typ darovací smlouvy - fyzická nebo právnická a
  • smlouvu vytiskněte 2x a vyplňte vaše iniciály a v čl. II bodu 1. vyplníte částku za šk. rok, v čl. II. bodu 2 je pak třeba vyplnit variabilní symbol dítěte
  • smlouvu podepište
  • smlouvy pak předejte tř. důvěrníkovi, po kontrole plateb vám potvrzené smlouvy vrátíme

 

Darovací smlouva za účelem financování asistenta ve 3.ročníku - fyzická

Darovací smlouva za účelem financování asistenta ve 3.ročníku - právnická

 

 

Publikována: 13.5.2015

Naposled upravena: 30.9.2016

Vytvořil(a): Alice Škvárová

  Kalendář

Pátek 30.6.

Konec 2. pololetí

Konec 2. pololetí školního roku 2016/2017

Sobota 1.7.

Hlavní prázdniny

Neděle 2.7.

Hlavní prázdniny