Darovací smlouvy

Darovací smlouvy za účelem podpory ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12

  • vyberte si typ darovací smlouvy, fyzická nebo právnická osoba
  • smlouvy vytiskněte 2x a vyplňte vaše iniciály a v čl. II bodu 1. vyplníte výši daru a v čl. II. bodu 2 je pak třeba vyplnit variabilní symbol dítěte
  • smlouvy podepište
  • smlouvy poté předejte vašemu třídnímu důvěrníkovi, který hromadně předá Spolku Angel, po kontrole plateb vrátíme potvrzené zpět
  • variabilní symbol získají žáci všech tříd v ZŠ i MŠ na třídních schůzkách nebo prostřednictvím vašeho tř. důvěrníka
  • pokud máte ve školce a škole více dětí je možné uhradit v jedné částce pod jedním variabilním symbolem, do poznámky uveďte jména dětí a třídy

 

Darovací smlouva za účelem podpory ZŠ a MŠ Angel - fyzická

Darovací smlouva za účelem podpory ZŠ a MŠ Angel - právnická

 

Darovací smlouvy za účelem financování asistenta ve 3. ročníku

  • vyberte si typ darovací smlouvy - fyzická nebo právnická a
  • smlouvu vytiskněte 2x a vyplňte vaše iniciály a v čl. II bodu 1. vyplníte částku za šk. rok, v čl. II. bodu 2 je pak třeba vyplnit variabilní symbol dítěte
  • smlouvu podepište
  • smlouvy pak předejte tř. důvěrníkovi, po kontrole plateb vám potvrzené smlouvy vrátíme

 

Darovací smlouva za účelem financování asistenta ve 3.ročníku - fyzická

Darovací smlouva za účelem financování asistenta ve 3.ročníku - právnická

 

 

Publikována: 13.5.2015

Naposled upravena: 30.9.2016

Vytvořil(a): Alice Škvárová

  Kalendář

Středa 23.8.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 24.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 25.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 26.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 27.8.

Hlavní prázdniny

Pondělí 28.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 29.8.

Hlavní prázdniny