BOSA

Bilingvní program na ZŠ ANGEL

 

Základní škola ANGEL je státní základní školou, která již od školního roku 2007/2008 poskytuje žákům bilingvní program. Výuka probíha v jazyce českém a anglickém a je postavena na spolupráci českého učitele a rodilého mluvčího.

 

Jedinečnost koncepce bilingvního programu je dána otevřenou diskusí mezi rodiči a školou a vzájemnou podporou a rozvojem bilingvního programu v kontextu společného cíle: „Stát se vyhledávanou prestižní dvojjazyčnou státní školou”.

 

Bilingvní program zastřešuje Bilingvní občanský spolek Angel (BOSA), který je sdružením rodičů žáků bilingvních tříd, jejichž děti navštěvují první a druhý stupeň bilingvního programu ZŠ a MŠ ANGEL. 

 

 

Publikována: 21.5.2015

Naposled upravena: 15.10.2015

Vytvořil(a): Alice Škvárová

  Kalendář

Středa 23.8.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 24.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 25.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 26.8.

Hlavní prázdniny

Neděle 27.8.

Hlavní prázdniny

Pondělí 28.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 29.8.

Hlavní prázdniny