Zápis do mateřské školy

Zápis pro školní rok 2017/2018

Rodiče si mohou vyzvednout přihlášky ve dnech 26. a 27.4. 2017 od 13 do 17 hodin nebo si je stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení (jedná se o Žádost o přijetí a Evidenční list).

26. a 27.4.2017 se konají dny otevřených dveří (9-11hod a 15-17hod).


Zápis bude probíhat ve dnech 10. a 11. 5.2017 od 13 do 17 hodin.


K zápisu rodiče přinesou vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list potvrzený pediatrem. Dále je nutné přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a potvrzení o trvalém bydlišti na území MČ Praha 12.
Při zápisu všichni zájemci obdrží registrační číslo, které bude následně uvedeno na Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.

Přiložené soubory:

Publikována: 9.2.2016

Naposled upravena: 12.4.2017

Vytvořil(a): Zdeňka Švecová

  Kalendář

Neděle 20.8.

Hlavní prázdniny

Pondělí 21.8.

Hlavní prázdniny

Úterý 22.8.

Hlavní prázdniny

Středa 23.8.

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 24.8.

Hlavní prázdniny

Pátek 25.8.

Hlavní prázdniny

Sobota 26.8.

Hlavní prázdniny